Elämä ilman parisuhdetta – rakenteelliset hyvinvointivajeet ja onnellisuustekijät

Teen parhaillaan väitöstutkimusta Tampereen yliopiston Sosiaali- ja terveyspolitiikan oppiaineessa. Tutkimus tuottaa tietoa parisuhdeolettaman ulkopuolella elävien hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyvistä tekijöistä. Kyseessä on mixed methods tutkimus. Analysoin kvantitatiivisin menetelmin (binäärinen logistinen regressio) FINSEX-aineistosta 25–64-vuotiaita (N=6159) vuosilta 1992–2015. Aineisto on erityislaatuinen, koska se sisältää yleisiä rekisteriaineistoja tarkemmat parisuhdetiedot. Kvalitatiivisen aineiston muodostavat parisuhteettomien teemakirjoitukset (N=20–40), joita analysoin narratiivisen tutkimuksen menetelmin. Hyvinvointivajeista tutkin erityisesti psykosomaattista oirehdintaa ja yksinäisyyttä. Ensimmäiset tulokseni näyttävät, että miehillä parisuhdetilanteen lisäksi myös tilanteen valinnaisuus on yhteydessä koettuun hyvinvointiin. Onnellisuustekijöinä tarkastelen mm. tuloja, terveyttä, liikuntaa ja seksuaalista hyvinvointia. Tutkin, mihin tekijöihin parisuhteettomien onnellisuus kytkeytyy ja miten sukupuoli vaikuttaa onnellisuuden rakentumiseen. Tarkastelen kirjoitettujen kertomusten avulla parisuhteettomien sisäisiä tarinoita. Tavoitteeni on tavoittaa tarinan taustalla olevaa mielen sisäistä prosessia, arvoja ja merkityksiä. Kvalitatiivinen aineisto mahdollistaa parisuhteettomien itsensä antamien merkitysten kuulemisen ja yleisimpien tarinamallien etsimisen. Tutkimukseni tuottamaa tietoa voidaan käyttää kehitettäessä parisuhteettomille kohdistuvaa palvelutarjontaa ja tarkasteltaessa eriarvoistumiseen vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa. Tutkimustani rahoittaa Suomen kulttuurirahaston Etelä-Savon maakuntarahasto.

Julkaisuluettelo löytyy täältä.

 

blog-book-filled-red

Projektit

Teemme Tampereen yliopiston ja Lundin yliopiston yhteistyönä yhteiskunnallista tutkimusta etäännyttämisen vaikutuksista. Keräämme parhaillaan aineistoa. Olet tervetullut jakamaan oman koronapäiväkirjasi tai muun kokemuksesi koronaan liittyen osaksi tutkimusaineistoa täällä.

Olen yksi Perheyhteiskunta tiedeblogin perustajajäsenistä. Blogissamme julkaistaan perhe- ja läheissuhteisiin liittyviä tekstejä. Voit tutustua blogiimme lähemmin täällä.

Sinkkuustutkimuksen verkosto Singlehood Studies kokoaa yhteen sinkkuudesta kiinnostuneita tutkijoita Suomesta ja maailmalta. Tampereen yliopiston rahoituksella järjestimme verkoston Kick Off tapahtuman Tampereella joulukuussa 2019. Voit seurata verkoston kuulumisia täältä ja liittyä sähköpostilistalle laittamalla minulle viestiä anu.kinnunen@tuni.fi.