Elämä ilman parisuhdetta – rakenteelliset hyvinvointivajeet ja onnellisuustekijät

Teen parhaillaan väitöstutkimusta Tampereen yliopiston Sosiaali- ja terveyspolitiikan oppiaineessa. Tutkimus tuottaa tietoa parisuhdeolettaman ulkopuolella elävien hyvinvointiin ja onnellisuuteen liittyvistä tekijöistä. Kyseessä on mixed methods tutkimus. Analysoin kvantitatiivisin menetelmin (binäärinen logistinen regressio) FINSEX-aineistosta 25–64-vuotiaita (N=6159) vuosilta 1992–2015. Aineisto on erityislaatuinen, koska se sisältää yleisiä rekisteriaineistoja tarkemmat parisuhdetiedot. Kvalitatiivisen aineiston muodostavat parisuhteettomien teemakirjoitukset (N=20–40), joita analysoin narratiivisen tutkimuksen menetelmin. Hyvinvointivajeista tutkin erityisesti psykosomaattista oirehdintaa ja yksinäisyyttä. Ensimmäiset tulokseni näyttävät, että miehillä parisuhdetilanteen lisäksi myös tilanteen valinnaisuus on yhteydessä koettuun hyvinvointiin. Onnellisuustekijöinä tarkastelen mm. tuloja, terveyttä, liikuntaa ja seksuaalista hyvinvointia. Tutkin, mihin tekijöihin parisuhteettomien onnellisuus kytkeytyy ja miten sukupuoli vaikuttaa onnellisuuden rakentumiseen. Tarkastelen kirjoitettujen kertomusten avulla parisuhteettomien sisäisiä tarinoita. Tavoitteeni on tavoittaa tarinan taustalla olevaa mielen sisäistä prosessia, arvoja ja merkityksiä. Kvalitatiivinen aineisto mahdollistaa parisuhteettomien itsensä antamien merkitysten kuulemisen ja yleisimpien tarinamallien etsimisen. Tutkimukseni tuottamaa tietoa voidaan käyttää kehitettäessä parisuhteettomille kohdistuvaa palvelutarjontaa ja tarkasteltaessa eriarvoistumiseen vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Miesten parisuhteettomuuden yhteys hyvinvointiin. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2018:55:22-34.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Tuoko parisuhde miehille kaivattua hyvinvointia? 10.10.2017. Perhe, suhteet ja yhteiskunta -verkkojulkaisu.

Vapauden varjopuoli – sinkku kohtaa leimaamista ja asenteellisuutta 17.11.2016. Perhe, suhteet ja yhteiskunta -verkkojulkaisu.

Yksin, muttei yksinäinen? 22.2.2016.  Perhe, suhteet ja yhteiskunta -verkkojulkaisu.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

What makes single men and women happy? seminaariesitys 9th ESFR conference, Families through the lens of diversity, 5.–8.9.2018. Porto, Portugal.

Happiness factors of singles, posteriesitys, Families Known and Unknown – Interim Meeting of the ESA RN13 – Sociology of Family and Intimate Lives. 11.–13.6.2018 Kuopio.

Life as a single – wellbeing deficits and happiness factors, seminaariesitys, Sociologidagarna 8.3.2018. Lund.

Men’s singleness and wellbeing, seminaariesitys 13th European Sociologial Association (ESA) conference (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities 30.8.2017. Ateena.

No man can live as an island, seminaariesitys European research on families and family relations (ESFR) 8th conference, Changing Family Relations – Gender and Generations 1.9.2016. Dortmund.

Mies ilman parisuhdetta, seminaariesitys Yksinäisyys elämänkulussa -työpajassa 18.2.2016. Yksinäisyystutkijoiden verkosto, Seinäjoki, järjestäjänä Itä-Suomen yliopisto.

Mies ilman parisuhdetta, suullinen esitys 10.12.2015. Huono-osaisuustutkimuksen seminaari, Pieksämäki, järjestäjänä Itä-Suomen yliopisto ja DIAK

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys tutkimustyöhön

Pilaako porno parisuhteen? 31.8.2014. Asiantuntijana Huono Äiti tv:ssä Sari Herlinin vieraana.

Tantra ja hyvän parisuhteen edellytykset. 11.10.2013. Yle Puheessa Maria Jugnerin haastateltavana.

Miksei kultaani kuulu – terapiasta apua parisuhteen muodostamisen vaikeuteen. Seksuaaliterapeutin lopputyön pohjalta seminaariesitykset yleisölle 27.11.2012 ja 4.12.2012 Hotelli Arthur, Helsinki.

Lisäksi olen toiminut asiantuntijana aikakausi- ja sanomalehdille (Voi Hyvin, Kauneus ja Terveys, Me Naiset, Anna, Ilta-Sanomat, Iltalehti ja Karjalainen) lukuisissa seksuaalisuutta ja parisuhdetta käsittelevissä teksteissä.

Opinnäytteet

Miksei kultaani kuulu – terapiasta apua parisuhteen muodostamisen vaikeuteen. Seksuaaliterapeutin lopputyö 2012. Sexpo-säätiö.

Yhteystiedot
Anu Kinnunen
Vastaanotto osoitteessa
Kinaporinkatu 2 E 41, Helsinki
puhelin 0400 799 181
sähköposti anu[ät]anukinnunen.com

Contact information
Anu Kinnunen
Reception: Kinaporinkatu 2 E 41, Helsinki, Finland
Phone +358 400 799 181
mail: anu.kinnunen@tuni.fi